UTVECKLING & VISIONER

Vi vill att Vårö ska vara en god barnmiljö och arbetsplats för alla som finns här. Att kunna utveckla sin egen förmåga och kompetens utifrån de positiva förutsättningar vi har:

  • Duktiga pedagoger: med kunskap om läroplans målen, där utbildning och undervisning utifrån den barnsyn och kunskapssyn vi har, hela tiden ska utvecklas. Och ligga till grund för det pedagogiska arbetet. Vi vill fortsätta utveckla odlingar, hållbarhetstänk och en god miljö att vistas i.
  • Barnens vistelse och miljö: ska hela tiden eftersträvas att vara trygg, utvecklande och inspirerande.VI VILL ATT VÅRÖ SKA BLI DEN TRIVSAMMASTE OCH ROLIGASTE FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH ARBETSPLATSEN