REGLER & AVGIFTER

Formen som kooperativ innebär att familjerna är välkomna i verksamheten och kan vara delaktiga på ett naturligt sätt.
På förskolan är arbetsinsatserna för familjerna 20 timmar per år och familj.
På fritids är arbetsinsatserna 10 timmar per år och familj. Har man barn i båda verksamheterna är tiden sammanlagd till 20 timmar per år. 10 timmar/enhet.
Arbetsinsatserna planeras när familjerna har möjlighet, vissa timmar schemaläggs, men med stor flexilibitet. Man kan göra sina timmar när man har tid och möjlighet (även kvällstid och helger).
Låg barnomsorgskostnad.
Andra barnet reducerad kostnad, tredje barnet gratis. Gäller också om man har barn i båda verksamheterna förskola och fritidshem.