Personal

Anna - Lena Dahlqvist 

Rektor, Förskollärare

Förskolan och Fritids

Jenny Andersson

Barnskötare, Förskolan

Maritta Selin
Resurs, Förskolan

Emma Östlund Andersson
Barnskötare, Förskolan     (föräldraledig)

Susanna Holmberg
Barnskötare, Fritids

Beatrice Bohlin
Barnskötare (outb), Förskolan

Eva Hansson
Kök

Emma Sköld
Barnskötare (outb.) Förskolan

Stefan Eliasson
Vaktmästare, Städpersonal

Vår styrelse

Ordförande: Johnny Edholm
Sekreterare: Jennie Engström
Kassör: Bertil Edfors