Personal

Anna - Lena Dahlqvist 

Rektor, Förskollärare

Förskolan och Fritids

Jenny Andersson

Barnskötare, Förskolan

Emma Östlund Andersson
Barnskötare, Förskolan


Susanna Holmberg
Barnskötare, Fritids

Lotta Westin

Barnskötare, Förskolan


Leo Häggqvist
Barnskötare, Förskolan

Eva Hansson
Kökspersonal

Emma Sköld
Barnskötare (outb.) Förskolan

Stefan Eliasson
Vaktmästare, kökspersonal


Vår styrelse

Ordförande: Kristoffer Hallestam 
Sekreterare: Jennie Engström
Kassör: Bo Ekblom