Vår målsättning är att skapa en stimulerande och trygg miljö för barnen och att ha roligt i vardagen. Vi lägger stor vikt på natur och skapande verksamhet. Sång och musik är också stående inslag i verksamheten.
Vi arbetar också för allas lika värde, där empati och omtanke ”att vara en bra kompis” tillsammans med trygghet, glädje och fantasi blir viktiga grundstenar.

Vi arbetar med inspiration av Reggio Emilias förhållningssätt och barnsyn. Det innebär att vi bemöter barnen på ett sätt som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga och sina egna förutsättningar. Vi stimulerar barnen att själva vilja upptäcka och utforska med alla sina sinnen.