På förskolan är det sista året händelserikt. Vi har ett utökat samarbete med Hälledals förskola och skola. Inför övergången till förskoleklass har vi planerade aktiviteter tillsammans. Där vi bl.a. besöker räddningstjänsten.Under höstterminen erbjuder vi alla våra 5 åringar simskola under 10 tillfällen på Härnösand Simhall.