5-årsverksamhet

På förskolan är det sista året händelserikt. Vi har gemensam 5-årsverksamhet där vi träffas några tillfällen i veckan och förbereder oss inför skolan i den mån vi har behov av. 
Under höstterminen erbjuder vi alla våra 5 åringar simskola under 10 tillfällen på Härnösand Simhall.

Vi besöker Biblioteket med sagostunder på Hälledalskolan under hela året för att komma skolans lokaler närmare.
Under våren har vi ett samarbete med både Hälledalskolan och Förskolan där vi träffas och lär känna varandra inför den kommande hösten i förskoleklass. 

Vi besöker även räddningstjänsten tillsammans.