VåRö fritidshem.

Vårt fritids lägger stor vikt vid att barnens vistelse här är deras fritid och vi vill ge barnen möjlighet att välja fritt men att vi ska se till att utbudet på aktiviteter är varierat och roligt. Aktiviteterna ska utgå från de centrala målen i läroplanen för fritidshem.
Den härliga utemiljön runt fritids ger möjlighet till att få ha en fritid som ger möjlighet till rörelse, lek, natur och att odla mm. Närhet till badstrand, idrottsplats och skridskobana är ett stort plus i verksamheten. Ett eget skogsområde där vi bygger och leker i naturen.
På skolloven gör vi olika utflykter för de barn som inte har möjlighet att vara lediga.
Glädje och trygghet ska genomsyra verksamheten.

Föräldrasamverkan
Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig välkomna och delaktiga i sitt barns vardag om de vill och har möjlighet, Vi anordnar ibland arbetsdagar, fester och utflykter tillsammans.