Vårö förskola

Pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen erbjuds i små grupper för barn i åldrarna 1-5 år.


Gruppindelning
Vi delar in barnen utifrån ålder, mognad och utveckling. Där vi har tillgång till 2 olika avdelningar och lärmiljöer. 

  • Tigrarna 1-3 åringarna
  • Dinosauriegruppen och Hajgruppen för 4-5 åringarna.

Utevistelse 
På Vårö ser vi utevistelsen som viktig för barnen i friskvårdsperspektiv, motorisk utveckling och roliga aktiviteter. Bra kläder för utelek är en förutsättning. Vi gör utflykter i skog och mark i närområdet. Utevistelsen kan också leda till att barnen uppskattar vår natur och lägger grunden för ett tidigt miljötänkande. 

Föräldrasamverkan
Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig välkomna och delaktiga i sitt barns vardag om de vill och har möjlighet, Vi anordnar ibland arbetsdagar, fester och utflykter tillsammans.

Inskolning
Inskolningstiden ska introducera vårdnadshavare och barn i förskolans verksamhet. Där läggs grunden för föräldrasamverkan och trygghet för barnet. Inskolningen anpassas efter barnets behov, 3 dagar - 2 veckor. Informationssamtal erbjuds inför förskolestart.

Öppen förskola
Vi erbjuder öppen förskola för barn med hemmavarande föräldrar och vårdnadshavare. En dag i veckan. Vi har olika aktiviteter varje vecka, allt från målning, dans/disco, vattenlek, pyssel, sång och musik. Kom och va med oss. Träffa nya kompisar vuxna som barn. Här finns tid för samspel och gemenskap med andra. Men också tid för samtal och fika. 

Under denna termin blir de åtta tillfällen. 

4/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5